Privacyverklaring 2019-07-27T15:32:35+02:00

Privacyverklaring Rijschool Eduard

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Rijschool Eduard gelegen aan de Run 5404 te Veldhoven. KVK nummer 17231159 website: www.rijschooleduard.nl

Op onze rijschool worden privacygevoelige gegevens gebruikt en verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Zorgvuldige en professionele omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons daarom ook met goede zorg verwerkt en beveiligd. Iedereen die persoonsgegevens gebruikt en verwerkt is dit volgens de wet verplicht.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet heeft gesteld. Dit houdt in dat wij:

 • Aangeven welke persoonsgegevens wij van je vragen, gebruiken en verwerken.
 • Duidelijk aangeven met welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken verwerken.
 • Alleen de persoonsgegevens van je vragen die noodzakelijk zijn voor de vastgestelde doeleinden.
 • Jou altijd eerst vragen om je uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
 • De verwerkte persoonsgegevens goed beschermen en beveiligen.
 • Je op de hoogte brengen van de rechten die je hebt en hoe je daar gebruik van kunt maken.

In deze privacyverklaring leggen wij alle bovenstaande punten uitgebreid uit. We raden je daarom aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aanmelding voor een van onze opleidingen zullen we bepaalde gegevens van je vragen. Een aantal van deze gegevens zijn persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om je in ons leerlingenbestand Dation te verwerken, facturen op te kunnen sturen en toetsen en examens te kunnen reserveren bij het CBR. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot dit leerlingenbestand en dus ook tot de persoonsgegevens van alle leerlingen.
Wij bieden je de mogelijkheid een account aan te maken in een rijles-app waarin je onder andere inzicht hebt in je leshistorie en betalingen, ook hier worden persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens die wij van je vragen bij de aanmelding voor een van onze opleidingen:

 • Naam en voornamen zoals vermeld op paspoort en/of identiteitskaart;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Woonadres;
 • Telefoonnummer;
 • Email-adres;
 • Gegevens over je gezondheid;

Bovenstaande persoonsgegevens zijn vereist en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om leerlingen toe te voegen in ons leerlingenbestand;
 • Om je bij je woonadres op te kunnen halen voor aanvang van een rijles en aan het einde van de rijles weer thuis te brengen;
 • Om met elkaar te communiceren via email, telefoon, WhatsApp, sms, etc;
 • Om facturen op te sturen;
 • Om je theorie-examen, tussentijdse toets en praktijkexamen te kunnen reserveren;
 • Er bestaat de mogelijkheid dat we een foto op onze Facebookpagina of website plaatsen van geslaagden. Dit gaat altijd in overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de leerling.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Gegevens over je gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens en mogen niet zonder toestemming worden verwerkt. Wij vragen deze wel van je omdat we willen weten of je, met betrekking tot je gezondheid, in staat bent een voertuig te mogen en te kunnen besturen. Je bent niet verplicht om bij ons aan te geven WAT deze gezondheidsgegevens zijn maar je bent wel verplicht DAT je het vermeld op de gezondheidsverklaring als er iets is omtrent de gezondheid dat invloed kan hebben op het besturen van een voertuig.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens nooit langer dan noodzakelijk is om onze doelen te kunnen realiseren waarvoor we je gegevens hebben verwerkt.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jouw verstrekte persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken indien jij daar geen toestemming voor gegeven hebt en waar wij geen verklaringsovereenkomst mee hebben, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging en bescherming hiervan. Persoonsgegevens worden daarom opgeslagen in het leerlingenbestand dat goed beveiligd is en alleen bereikbaar voor geautoriseerd personeel.

Rechten

Recht op inzage, aanpassingen en verwijdering.
Zoals eerder vermeld heb je recht op inzage van je persoonsgegevens, Je kunt deze bij ons opvragen, bepaalde gegevens laten wijzigen als deze niet (meer) kloppen of laten verwijderen als je niet meer wilt dat wij gegevens van je gebruiken.

Recht op overdracht en het stoppen van gebruik van je gegevens.
Je hebt als klant altijd het recht te bepalen aan wie wij je persoonsgegevens overdragen als je besluit over te stappen naar een andere partij en jij bepaalt hierbij ook dat wij moeten stoppen met het gebruiken van jouw gegevens.

Vragen of klachten
Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, email of telefonisch. Wij zullen in dat geval altijd contact met je opnemen om de vraag of klacht te behandelen.
Voor klachten over het gebruik van je persoonsgegevens kun je terecht bij autoriteit persoonsgegevens via deze link.